Svårt locka lärare – kommuner får kritik

Kommunerna gör inte tillräckligt för att locka behöriga lärare till skolor med svåra förutsättningar, slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. – Det behövs fler riktade insatser för att lärarbristen inte ska bli större i områden med mer utmaningar, säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo....

Publicerad av: dn.se Nyheter - Nyheter - 7 dags ago