Storslagna planer kom på skam

Postnord är i kris. De storslagna planerna för bolaget vid samgåendet har inte infriats. Nationella särintressen och ovilja att rationalisera danska verksamheten har bäddat för problemen....

Publicerad av: DN.se - Ekonomi - Senaste nytt - Ekonomi - Tuesday, 29 August