Halva vinsten går till Anders Lönner

Karo Pharma betalade förra året ut 22 miljoner kronor i olika arvoden och provisioner till Anders Lönner. Mer än halva vinsten i läkemedelsbolaget gick alltså till styrelsens ordförande och huvudägare....

Publicerad av: di.se Nyheter - Saturday, 17 June