Förslag att även äldre kvinnor får undersökning mot livmoderhalscancer

Liberalerna vill att även äldre kvinnor ska erbjudas undersökning för att motverka livmoderhalscancer. Förslaget finns med under Regionfullmäktiges möte på tisdagen den 20 maj, där även en sänkning av avgiften för provet ska upp för beslut....

Publicerad av: Huvudnyheter - 4 dags ago