Flera budgetförslag presenterades i fullmäktige

Om fullmäktiges övergripande mål och en oförändrad skattesats rådde enighet i Tibro fullmäktige. Skatten 2018 ligger kvar på 21,21 kronor per hundralapp. Däremot rådde oenighet kring drift- och investeringsbudgetarna....

Publicerad av: sla - Senaste nytt - 7 dags ago