2017-06-19 13:04, Trafikolycka, singel, Laholm

E6,an mellan Snapparp och Mellbystrand i södergående riktning. Vid av- och påfarten...

Publicerad av: Händelser i hela landet - 7 dags ago