2017-06-19 06:26, Trafikolycka, singel, Norberg

Bil voltade på rv 68, öster om Norberg....

Publicerad av: Händelser i hela landet - 7 dags ago