2017-06-18 16:18, Trafikolycka, personskada, Lidingö

Bodalsvägen-Kostervägen.

Kollision mellan cyklist och bilist....

Publicerad av: Händelser i hela landet - Sunday, 18 June