2017-06-17 20:04, Trafikolycka, personskada, Stockholm

Krällingegränd, Tensta.

Kollision mellan buss och personbil....

Publicerad av: Händelser i hela landet - Saturday, 17 June